تبلیغات
        گروه قم تک _ آسیاتک قم 7840100 | تعرفه محبوب    

         
     
   
 
 
         
       
   
 
 
                 
       
     
       
         
سایر تعرفه ها
          
                      
         
       
     
   
           
                          
مدت
دوره
 حجم
دوره
128
Kbps

 256
Kbps
512
Kbps
 1024
Kbps
2048
Kbps

 یک ماهه
 2 گیگ
 12.000  13.500 16.000
 18.000
  21.000
  سه ماهه 6 گیگ
 34.000 39.000 45.000 51.000 58.000
  شش ماهه  12 گیگ 62.000
 71.000
 83.000
 92.000
 105.000
  یکساله 
  24 گیگ  101.000 116.000
 128.000
 145.000
 160.000
  یک ماهه 3 گیگ 14.000
 16.000
 18.000
 20.000
 24.000
  سه ماهه 9 گیگ  39.000
 45.000
 51.000
 57.000
 66.000
  شش ماهه 18 گیگ 71.000
 81.000
 92.000
 103.000
 185.000
  یکساله
 36 گیگ  110.000
 125.000
 140.000
  160.000 185.000

*           قیمت ها به تومان محاسبه شده است.

*           هزینه هر عدد آی پی ثابت 5000 تومان میباشد.

*           هزینه آبونمان مخابرات و مالیت ارزش افزوده در  مبالغ فوق لحاظ شده است.

*           در قیمت های فوق تخفیف مربوط به خریدهای بلند مدت لحاظ گردیده است.

*           منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ارسال و دریافت در آن دوره است

*           انتقال ترافیک هر دوره به دوره بعد امکان پذیر نیست

*         در راستای جلب رضایت مشترکین و تا زمان وجود بستر و امکانات لازم در شرکت آسیاتک از ساعت 1 نیمه شب الی 9 صبح ، حجم سرویسهای محبوب به صورت نیم بها و حجم سرویسهای اقتصادی و حرفه ای به صورت رایگان محاسبه خواهد شد.بی تردید، این سیاست، یک سیاست تشویقی برای فراهم آوردن رضایت هرچه بیشتر مشتریان است و تعهدی را برای آسیاتک به همراه ندارد.

*         مطابق قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرویس های دارای سرعت بالاتر از ۱۲۸ کیلوبیت تنها برای اشخاص حقوقی و نیز جامعه علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی کشور قابل ارایه است.

*         هزینه ی راه اندازی و نصب این سرویس ها  در صورت راهنمایی به صورت تلفنی 10000 تومان و درصورت مراجعه نیروی فنی شرکت 15000 تومان است.

*           ضریب دسترسی، مشخص کننده امکان دسترسی مشتری به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه شرکت انتقال داده های آسیاتک با توجه به پارامترهای مندرج در sla می باشد.درضمن جهت محاسبه غرامت و جریمه براساس ضریب عدم دسترسی (k)مندرج در sla رفتار خواهدشد .